GAEU opens up new horizons – € 4.2 million for Immunovia from Horizon 2020!

Immunovia AB har nyligen beviljats hela € 4,25 miljoner i bidrag från SMEinstrumentet, Horizon 2020. Projektet handlar om att genomföra klinisk validering av det första blodbaserade testet för tidig detektion av bukspottkörtel cancer. GAEU Consulting skrev ansökan.

Immunovias vd Mats Grahn beskriver samarbetet med GAEU Consulting:

– GAEU Consulting hjälpte oss med att strukturera vårt projekt med utgångspunkt i de kriterier som tillämpas inom SME-instrumentet. Under en heldagsworkshop diskuterades strategin bakom EU-ansökan och hur ansökans kliniska innehåll skulle presenteras. Därefter skrev GAEU EU-ansökan och vägledde oss genom ansökningsprocessen. GAEU Consultings Horizon-experter visade sig vara mycket effektiva och professionella i sitt arbete och hade ett stort engagemang och intresse för vårt projekt. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och rekommenderar företaget för liknande insatser.

Pressmeddelande_20150325_Horizon_2020_Immunovia_far_425_Meuro

MORE NEWS

FOLLOW US

CONTACT US

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

Group CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz5

MBA, Tomasz Wąsik

CEO

+48 696 108 683
tomasz.wasik@gaeu.pl